0899-3177-090 relasibuku@gmail.com

Pintu Terlarang: Melangkah Keluar dari Bayang-Bayang Dusta
Penulis: Dihyah
Penyunting: Abdul Kholiq
Cetakan 1: 2024
Halaman: v + 76
Ukuran: 14,8 x 21 cm

Buku “Pintu Terlarang: Melangkah Keluar dari Bayang-Bayang Dusta” ini adalah perjalanan penjelajahan dalam diri, sebuah panggilan untuk mengungkap kebenaran yang tersembunyi dan menjalin hubungan erat dengan kejujuran yang menjadi inti nilai dalam ajaran agama Islam.
Bayang-bayang dusta selalu mengintai dalam kehidupan kita, seperti gerimis yang tak henti-henti. Dalam setiap langkah, kita berhadapan dengan godaan untuk menyelinap ke dalam jalan yang menyesatkan. Namun, buku ini tidak hanya memaparkan ancaman dan risiko dusta, tetapi juga membuka “Pintu Terlarang” yang sejauh ini mungkin kita hindari.