0899-3177-090 relasibuku@gmail.com

Judul: Nasihat-Nasihat Makrifat 3
Penulis: Syekh Abdul Qadir Al-Jailani
Penerjemah: Feri Cahyono
Penyunting: Supriyadi
Cetakan : 2022
Halaman : viii + 158
Ukuran : 14 x 20 cm
ISBN:

Mulut orang yang bodoh ada di depan hatinya sementara mulut orang yang berakal dan alim ada di belakang hatinya.

~ Syekh Abdul Qadir Al-Jailani ~

Mengenal Tuhan merupakan jalan sunyi. Para salik menempuh kesunyian tersebut demi mengetuk pintu-Nya karena buncahan rindu di dada yang tak mungkin tergantikan oleh materi duniawi. Setelah menempuh kesunyian tersebut, tersingkaplah tabir antara para salik itu dengan Al-Haqq ‘Azza wa Jalla.

Menempuh jalan itu memang tak pernah mudah. Seorang hamba yang hendak melaluinya harus membawa perbekalan yang memadai; laku prihatin yang ketat, hati yang bersih, perut yang lapar, zikir yang kuat, dan pengabaian sarana duniawi.

*** Buku ini merupakan seri kitab Al-Fath Al-Rabbani karya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani yang sedianya berisi 62 ceramahnya. Di dalamnya termuat nasihat-nasihat agung dari seorang mistikus Islam terkemuka yang ajarannya tak lekang oleh zaman. Apa yang disampaikannya melalui buku ini tak lain sebagai nasihat untuk membuka gerbang Ilahiah dan menyingkap tabir Rabbaniah.