0899-3177-090 relasibuku@gmail.com

Menjauhi Jerat Tamak: Menggali Kekayaan Spiritual dalam Cahaya Ajaran Islam
Penulis: Dihyah
Penyunting: Abdul Kholiq
Cetakan 1: 2024
Halaman: v + 74
Ukuran: 14,8 x 21 cm

Buku ini hadir sebagai perjalanan ke dalam diri, sebuah refleksi tentang sikap tamak yang dapat meracuni hati dan jiwa. Dalam terang cahaya ajaran Islam, kita diajak untuk menjauhi jerat tamak dan menggali kekayaan spiritual yang sejati. Kekayaan yang tidak hanya tercermin dalam harta, tetapi juga dalam ketenangan jiwa, keadilan, dan kedermawanan.
Ajaran Islam memberikan petunjuk yang jelas mengenai pentingnya menjaga keseimbangan antara dunia materi dan akhirat. Sikap tamak, sebagai godaan yang senantiasa mengintai, menjadi titik fokus perjalanan ini. Kami berharap, pembaca akan menemukan inspirasi, pelajaran, dan solusi dalam menjalani kehidupan sehari-hari, yang kadang kala penuh dengan godaan kekayaan dunia.